miércoles, 4 de enero de 2017

PENTOMINÓS Y VIDEO

PENTOMINÓS
Os pentominós ou 'xogo de pentominós' foron presentados ao mundo matemático en 1954 por un catedrático da Universidade do Sur de California, Solomon W. Golomb. En 1957, a revista Scientific American publicou un primeiro artigo sobre eles. Desde entón convertéronse nun pasatempo popular, ademais de propiciar diversas investigacións e resultados.
Coas doce pezas do xogo de pentominós pódense expor e resolver un gran número de problemas. Precisamente iso é o que os converteu nun interesante enigma.
O pentominó é entón un xogo de 12 pezas que conforman gran número de enigmas do tipo dos crebacabezas. Un dos aspectos máis sorprendentes deste xogo é que se poden acomodar todas as pezas xuntas de maneiras inesperadas.
Quizá resulte difícil imaxinar que coas 12 pezas pódese formar un rectángulo; máis aínda, que existe unha gran variedade de formas diferentes en que as 12 pezas poden ser acomodadas xuntas. Por exemplo, o rectángulo arriba mostrado está composto polas 12 pezas. Mide seis cadrados de ancho e dez cadrados de longo, polo que ten, entón, unha área de 70 cadrados. Existen máis de 2000 solucións distintas para armar ese rectángulo. Sorprendente, verdade? Haberá que tentar atopar outras das solucións.


                                            Resultado de imagen de IMAGENES DE PENTOMINOS
Para identificar cada unha delas é común que se lles asignen nomes de letras, como fixo o mesmo Solomon W. Golomb, para poder designalas e lembralas con facilidade. Vexamos:
Resultado de imagen de que es el pentominos